2024-02-19. Ändring Visma längd artikelnummer

En ändring har gjorts när det gäller längd på artikelnummer i Visma. Vill ni använda artikelnummer som är längre än 16 tecken behöver en uppdatering göras i er Visma-installation. Kontakta oss för hjälp.

Max-längd på artikelnummer i Visma är 40 tecken.