• 2024-06-16 – Lättare att välja rubriker, flerval egenkontroll,

  Vilka kategorier vill du se? Välj vilka kategorier som ska visas som rubriker i listvyerna genom att markera i listan. Vill du ta bort en kategori avmarkerar du kategorin. Har du sett att vi fyllt på med kategori-val? Senaste tillägget är ”Skapad av” och i AO och SO kan du…

 • Systemet är stängt en stund den 15 juni

  Den 15 juni från kl 20.00 och som längst till kl 24.00 stänger vi Serviceprotokoll för underhållsarbete. Vi hoppas på er förståelse och att detta inte på något ställer till det.

 • 2024-05-21 – offline, lägga mall på protokoll, tidsartiklar från avtal

  Ny funktion för att registrera ROT/RUT i Fortnox Lägg till ett egendefinierat fält i Arbetsorderinställningar som heter ROT/RUT och som har de olika valen för bidrag (ROT, RUT, Grönt, inget) som förslag. Varning offline-läge Använder du offline-läget (Lokal databas), loggar ur systemet och sedan är i ett läge där du…

 • 2024-04-29 – Bokningsbekräftelsemall (ändring), bättre funktion påslagsartiklar, duplicera avtal och ändring kundsignatur

  Har du skapat en egen bokningsbekräftelsemall? Läs detta! Nu kan du skapa olika meddelanden för era bokningsbekräftelser. Arbetsorder, serviceorder och kontaktorder har alla fått egna fält i Epostinställningar. Där du inte fyller i en egen mall använder systemet den förinställda. För att kunna ställa in egna bokningsbekräftelser behöver du admin-rättigheter….

 • 2024-04-12 – nya möjligheter i planeraren mm

  Boka flera tekniker på samma order/tid i planeraren Gör så här: Ändra egen status vid bokning Du kan nu ändra egen status i popupen vid bokningen. Använder ni inte den funktionen visas inte fältet. Egen status används ofta få att ange hur bråttom en order är och vill du börja…

 • 2024-03-14. Ändring startsida för admin, helskärmsläge och nya typer

  Välj startsida som Administratör Har du admin-rättigheter kan du nu välja vilken startsida du vill ha. Tidigare har man med admin-rättighet alltid landat på Gruppinställningar. Klicka på ditt användarnamn och välj din startsida under Inställningar. Från Kontoinställningar kan du också snabbt komma till Gruppinställningarna genom att klicka på Gå till…

 • 2024-02-19. Ändring Visma längd artikelnummer

  En ändring har gjorts när det gäller längd på artikelnummer i Visma. Vill ni använda artikelnummer som är längre än 16 tecken behöver en uppdatering göras i er Visma-installation. Kontakta oss för hjälp. Max-längd på artikelnummer i Visma är 40 tecken.

 • 2024-02-17. Lägg till fler bilder, boka snabbare, välj filer att bifoga …

  Flera bilder i servicepunkter Du kan du också lägga till flera bilder på en enskild servicepunkt. Boka resurs snabbare Du kan nu hantera bokningar av en resurs utan att klicka på Ändra. Du kan också hantera redan gjorda bokningar. Skicka epost Vi har gjort listan över e-postadresserna som listas när…

 • 2024-02-05. Ny serviceprotokollsinställning att fixa, inaktivera artiklar, snabbt kolla kunduppgifter, egen orderbekräftelse på försäljningsorder …

  Ta bort pris från utskrift av Serviceprotokoll Nu kan du äntligen separera inställningen för pris på utskrifter. Inställningen Ta bort priser från utskrift finns på Arbetsorderinställningar och nu också på Serviceprotokollsinställningar. Ni hittar inställningen under Utskriftsinställningar. Admin-rättighet krävs för att ställa in detta. Inaktivera artiklar Precis som med kunder och…