• Ändring Visma längd artikelnummer

  En ändring har gjorts när det gäller längd på artikelnummer i Visma. Vill ni använda artikelnummer som är längre än 16 tecken behöver en uppdatering göras i er Visma-installation. Kontakta oss för hjälp. Max-längd på artikelnummer i Visma är 40 tecken.

 • Nyheter 240217. Lägg till fler bilder, boka snabbare, välj filer att bifoga …

  Ta bort egendefinierade fält Ta bort ett egendefinierat fält genom att klicka på röda krysset i över högra hörnet. Fältet behöver alltså inte längre sättas som ”Borttaget”. Historiken för använda fält finns kvar. Även borttagna egenkontroller försvinner nu ur listan – även om de har använts. Flera bilder i servicepunkter…

 • Ny serviceprotokollsinställning att fixa, inaktivera artiklar, snabbt kolla kunduppgifter, egen orderbekräftelse på försäljningsorder …

  Ta bort pris från utskrift av Serviceprotokoll Nu kan du äntligen separera inställningen för pris på utskrifter. Inställningen Ta bort priser från utskrift finns på Arbetsorderinställningar och nu också på Serviceprotokollsinställningar. Ni hittar inställningen under Utskriftsinställningar. Admin-rättighet krävs för att ställa in detta. Inaktivera artiklar Precis som med kunder och…

 • Nyheter 2024-02-02

  En liten ändring i färg för användare. Lägg till offert på fler ställen och nya Fortnox-inställningar.

 • Nyheter 2024-01-30

  Anläggning och fler Serviceobjekt på Offert Många har efterfrågat att kunna välja anläggning när en offert skapas. Det är nu fixat! Vi passade på att lägga till så du kan ange flera serviceobjekt på offerten också. Läs mer om Offerter här. Nu erbjuder vi EDI-koppling till AXS Nordic AXS Nordic…

 • Nyheter 2023-12-29

  Lägg till bild i en servicepunktsbeskrivning, ladda upp loggor för era undergrupper, välj ordning på egendefinierade fält och kräv kommentar på en egenkontroll.

 • Nyheter 2023-12-15

  Visa stora bilder Ny Serviceprotokollsinställning – Utskriftsinställning – Visa stora bilder. Då kommer bilderna att fylla hela sidan i protokollet.Kräver att ni också valt Visa bilder i inställningen. Bilder på en arbetsorderutskriften fyller alltid en hel sida. Ändra Tilldelad via samlingsfunktionen Nu kan du tilldela och ändra tilldelad via samlingsfunktionen…

 • Nyheter 2023-12-07

  Många nyheter vad gäller utskick av epost denna gång! Skicka meddelande på en arbetsorder hämtar fler kontakter, i inköpsorder hämtas epostadresser enligt ny ordning.
  På serviceorder ser du bifogade filer och flera nyheter …

 • Nyheter 2023-11-20

  Serviceobjekt Ny samlingsfunktion. Kunna ange och ändra antal serviceordrar som ska genereras på flera serviceobjekt samtidigt efter utförd service.Har ni många serviceobjekt är det lämpligt att använda sökfunktionen och ange ett filter innan ni klickar på samlingsfunktionssymbolen. Avtal Nytt fält tillagt – Kundens ordernummer. Försäljningsorder Här har vi lagt till…

 • Nyheter 2023-11-03

  Egen mailserver, egendefinierade fält i Offert eller försäljningsorder, välja språk era kunder till ha utskick på mm