• Rapport

  Funktionen är under utveckling Denna funktion kan t. ex. användas för att rapportera incidenter, risker vid arbete, lägesrapporter. Rapporter hittar du under fliken Funktion – Rapport. Steg 1: Aktivera Rapport-funktionen (kräver admin-rättighet) Steg 2: Ge användarrättigheter (kräver admin-rättighet) Ge de användare som ska kunna se och använda rapport användarrättigheter. Steg…

 • 2024-06-27 – Uppdatera position på anläggning, ny serviceorderinställning, kundsignatur på AO mm.

  Uppdaterad 2024-07-01 Kundsignatur på arbetsorder Precis som på serviceorder kan ni nu aktivera kundsignatur på arbetsorder. Inställningarna hittar du i Gruppinställningar – Modulinställningar – Arbetsorderinställningar. Där hittar du också fler krav som kan ställas in för att en arbetsorder ska kunna signeras. För att ställa in dessa krävs admin-rättighet. Att…

 • 2024-06-16 – Lättare att välja rubriker, flerval egenkontroll,

  Vilka kategorier vill du se? Välj vilka kategorier som ska visas som rubriker i listvyerna genom att markera i listan. Vill du ta bort en kategori avmarkerar du kategorin. Har du sett att vi fyllt på med kategori-val? Senaste tillägget är ”Skapad av” och i AO och SO kan du…

 • Certifikattyper

  Funktionen är under utveckling. Informationen kan därför komma att uppdateras. Admin-rättighet krävs för steg 1 och 2 samt för att ange certifikat på användare. Steg 1 – Lägg till certifikatstyper Gå till Gruppinställningar – Modulinställningar – Gruppinställningar. Steg 2 – Lägg till certifikat på användare Steg 3 – Ange vilket…

 • Användning av NFC-taggar

  En NFC-tagg innehåller en QR-kod. När du läser av en tagg med din mobil godkänns en servicemall kopplad till taggen automatiskt. Man kan ha flera taggar på ett objekt, varje tagg kopplas då till olika delar av objektet och servicepunkter. OBSERVERA – VIKTIG INFORMATION Att lägga till NFC-taggar fungerar endast…

 • Systemet är stängt en stund den 15 juni

  Den 15 juni från kl 20.00 och som längst till kl 24.00 stänger vi Serviceprotokoll för underhållsarbete. Vi hoppas på er förståelse och att detta inte på något ställer till det.

 • Lägg till artikel på en order

  Vad innebär de olika valen? Påslagsartiklar läggs till automatiskt när du signerar en order. Läs mer om Påslagsartiklar.

 • 2024-05-21 – offline, lägga mall på protokoll, tidsartiklar från avtal

  Ny funktion för att registrera ROT/RUT i Fortnox Lägg till ett egendefinierat fält i Arbetsorderinställningar som heter ROT/RUT och som har de olika valen för bidrag (ROT, RUT, Grönt, inget) som förslag. Varning offline-läge Använder du offline-läget (Lokal databas), loggar ur systemet och sedan är i ett läge där du…

 • Påslagsartiklar

  Har du behov av att alltid lägga till procentuella påslag på en artikel på ordrar skapar du påslagsartiklar. Det kan t ex vara en artikel som omfattar förbrukningsmaterial i samband med arbetet. Påslagsartiklar läggs automatiskt till på ordern när du signerar en order. En påslagsartikel baseras på en artikelgrupp och påslaget läggs…

 • 2024-04-29 – Bokningsbekräftelsemall (ändring), bättre funktion påslagsartiklar, duplicera avtal och ändring kundsignatur

  Har du skapat en egen bokningsbekräftelsemall? Läs detta! Nu kan du skapa olika meddelanden för era bokningsbekräftelser. Arbetsorder, serviceorder och kontaktorder har alla fått egna fält i Epostinställningar. Där du inte fyller i en egen mall använder systemet den förinställda. För att kunna ställa in egna bokningsbekräftelser behöver du admin-rättigheter….