Samlingsfunktion

Samlingsfunktion

Den här symbolen visar att du kan bearbeta flera artiklar, objekt, funktioner … samtidigt. Samlingsfunktionen innehåller olika möjligheter beroende på till vilken funktion den är kopplad. Här är några exempel.

Börja alltid med att göra en filtrering så att listan inte blir för omfattande och sökningen för ”tung”.

Filter sätter du genom att klicka på denna symbol och markerar de filter du vill använda.

Klicka därefter på samlingssymbolen.

Du kan sortera listan genom att klicka på rubrikerna.

Markera de poster du vill ändra. Du kan klicka på ett namn för att välja alla med det namnet, en tagg för att markera alla taggar osv… Se videon under nästa avsnitt.

Serviceobjekt

För serviceobjekt finns en rad funktioner för att ändra flera objekt samtidigt, t ex uppdatera service eller ändra val av serviceintervall.

Skriva ut QR-kod till serviceobjekt

Läs mer om QR-koder.

Anläggning

Anläggningar kan du ta bort markerade anläggningar eller sätta taggar på flera anläggningar samtidigt. Dessutom kan du snabbt ändra eller lägga till ett servicekollisionsintervall på valda anläggningar.

Kund

Kund kan du ta bort markerade kunder eller sätta taggar på flera kunder samtidigt. Vill du flytta kunder mellan undergrupper gör du det här.

Artikelregister

I artikelregistrets samlingsfunktion kan du:

  • sätta eller byta taggar på artiklar
  • ta bort artiklar
  • dölja artiklar för inloggad kund och vid utskrift
  • koppla artiklar till undergrupper
  • sätta artikelgrupp på artiklar
  • skriva ut QR-koder

Arbetsorder och Serviceprotokoll

För Arbetsorder och Serviceprotokoll ger samlingsfunktionen möjlighet att skriva ut, markera som fakturerade, skicka till bokföringsprogrammet och signera.

Serviceorder

Skriva ut ordrar eller ta bort.

Lagervaror

För Lager används samlingsfunktionen för att skapa en inventering.

Updated on 2023-09-14

Was this article helpful?

Related Articles

Hittar du inte svaret?
Vi hjälper dig!
Kontakta supporten