2023-12-29. Lägg till bild i en servicepunktsbeskrivning, kräv egenkontroll, välj ordning på egendefinierade fält …

Lägg till bild i en servicepunktsbeskrivning

I servicemallar kan du lägga till en beskrivande text för att underlätta förståelsen av vad som ska göras under punkten. Nu kan du också lägga till bilder till beskrivningen.

  1. Välj servicemall du vill lägga till bild på.
  2. Klicka på frågetecknet på den servicepunkt du vill lägga till en bild på. (Se bild 1)
  3. Klicka på Lägg till bild. (Se bild 2)
  4. Välj bild på din dator.
  5. Klicka på Klar.
  6. Klicka på Spara ändringar (dvs spara ändringar på mallen).
Klicka på frågetecknet för att ange beskrivningstext och ladda upp bild på en servicepunkt.
Bild 1: Klicka på frågetecknet
Lägg till bild på egenkontroll
Bild 2: Klicka på Lägg till bild

Bilden kommer nu att visas på protokollet när du klickar på frågetecknet till höger i servicepunkten.

Bild 3: Här ser du hur det ser ut när du utför en service och klickat på frågetecknet på en servicepunkt.

Kräv kommentar på en egenkontroll

När du skapar en egenkontroll kan man nu kräva en kommentar för att kunna gå vidare i egenkontrollen.

Klicka på pratbubblan så den blir lite ljusare. Kommentaren skrivs i fältet Kommentar varför du måste ha markerat ”Har kommentar” också (nr 5 i bilden nedan).

Skärmdump av egenkontroll. Förklaring av siffrorna hittar du HÄR.

Logga på undergrupp

Vill du ha olika loggor för dina undergrupper?

  1. Gå till Gruppinställningar – Modulinställningar – Gruppinställningar.
  2. Klicka på Lägg till bild under den undergrupp du vill lägga till en egen logga på.

Loggan kommer att läggas till på protokoll och orderbekräftelser (pdf:erna) du skickar till de kunder som är kopplade till undergruppen.

Inställningen kräver admin-rättigheter.

Välj ordning på egendefinierade fält

Under många funktioner kan du skapa egendefinierade fält för att anpassa systemet till era specifika behov. Funktionen finns på kund, arbetsorder, anläggning, avtal, offert, försäljningsorder, serviceorder och kontaktorder. Du hittar dem under Gruppinställningar – Modulinställningar. Inställningen kräver admin-rättigheter.

Om du skapat flera egendefinierade fält på en funktion t ex under Anläggning kan du nu välja i vilken ordning de ska läggas på själva posten. Med hjälp av de gröna upp/ner-pilarna sorterar du snabbt fälten till önskad ordning.

Sortera egendefinierade fält genom att klicka på de gröna pilarna.