2024-01-30. EDI-koppling till AXS Nordic, utveckling offert.

Anläggning och fler Serviceobjekt på Offert

Många har efterfrågat att kunna välja anläggning när en offert skapas. Det är nu fixat! Vi passade på att lägga till så du kan ange flera serviceobjekt på offerten också.

Läs mer om Offerter här.

Nu erbjuder vi EDI-koppling till AXS Nordic

AXS Nordic är en grossist specialiserad på beslag-, lås- & säkerhetsprodukter samt glaslösningar. Inom kort kommer även COPIAX att erbjudas som EDI-koppling.

En EDI-koppling till leverantör gör att du får bättre koll på dina beställningar genom att du lätt kopplar en beställning till en order.