• Vart tog Timern vägen?

    Ändring i timer För att timerna ska visas behövs numera Timerinställningar för tidsartiklarna som används i timern – arbetstid, restid och kilometer ställas in. Läs hur du gör det här.