Uppdateringar 2023-04-11

Arbetsorder: Om en arbetsorder är fakturerade eller markerade som redo för fakturering kan den inte ändras.

Serviceobjekt: Lagt till filterval “Utan nästa service” och en varning som kan aktiveras på objekt utan service.

Statistik: Tillagt statistik för artiklar på försäljningsorder.

Offert: Lagt till att kunna bifoga PDF i e-post till kunden