Uppdateringar 2023-04-14

Inköpsorder: Lagt till en exportknapp för artiklar. Funktionen ger en csv-fil.

Statistik: Lagt till så du kan filtrera sin sökning i statistiken. Filtret är detsamma som under Att göra.

Tidsrapport: Lagt till så att utlägg kommer med i exportfilen.

Importera priser: Rättat till så att Senast ändrad-datum läggs på artikel vid uppdatering genom import.