2024-06-27 – Uppdatera position på anläggning, ny serviceorderinställning, kundsignatur på AO mm.

Uppdaterad 2024-07-01

Kundsignatur på arbetsorder

Precis som på serviceorder kan ni nu aktivera kundsignatur på arbetsorder. Inställningarna hittar du i Gruppinställningar – Modulinställningar – Arbetsorderinställningar. Där hittar du också fler krav som kan ställas in för att en arbetsorder ska kunna signeras. För att ställa in dessa krävs admin-rättighet.

Samlingssymbolen
Samlingssymbolen

Att uppdatera flera anläggningars position via samlingsfunktionen görs snabbt och lätt

Gör så här:
  1. Gå till Register – Anläggning
  2. Klicka på samlingssymbolen.
  3. Klicka på + Samlingsfunktion så kartan öppnas.
  4. Markera alla anläggningar du vill uppdatera genom att klicka på Ja efter valfri anläggning under rubriken Har adress så markeras alla som har adress alt. markerar du alla som har Nej under Har plats.
  5. Klicka sedan på texten Uppdatera position från adress till vänster under kartan. Nu kommer systemet att söka fram de som har adress men inte position och markera dessa. Scrolla gärna ner i listan för att se att urvalet blev korrekt.
  6. Klicka sedan på Spara till höger under kartan. Klart!
Denna funktion försvinner om du avmarkerar Serviceorderinställningen Visa status.

Ny serviceorderinställning

Om du inte vill använda systemets fält och uttryck för “Status” på serviceorder kan du välja att ta bort det. Bocka ur Visa status i Serviceorderinställningarna.

Detta har önskats av kunder som har valt att skapa Egendefinierad status för serviceorder och/eller vill att serviceorder ska likna arbetsorder mer.

Fler kostnadställen

På Avtal har lagts till fält för Kostnadsställe.

Har du ett kostnadsställe på anläggningen kan denna följa med till Offerten när du skriver ut med egen utskriftsmall. Använd taggen {Facility}.

Duplicera Offert

Längst ner på en offert finns nu en länk för att duplicera en offert.

Filtrera på enskild kolumn

Genom att välja listvyn och klicka på pilen bredvid en kategori, skriva in ett sökord och klicka enter kan du filtrera i just den kolumnen.

Funktionen är under utveckling.