• 2024-05-21 – offline, lägga mall på protokoll, tidsartiklar från avtal

  Ny funktion för att registrera ROT/RUT i Fortnox Lägg till ett egendefinierat fält i Arbetsorderinställningar som heter ROT/RUT och som har de olika valen för bidrag (ROT, RUT, Grönt, inget) som förslag. Upplever ni att information om ROT och RUT rensas i Fortnox rekommenderar vi att ni lägger in detta…

 • 2024-04-29 – Bokningsbekräftelsemall (ändring), bättre funktion påslagsartiklar, duplicera avtal och ändring kundsignatur

  Har du skapat en egen bokningsbekräftelsemall? Läs detta! Nu kan du skapa olika meddelanden för era bokningsbekräftelser. Arbetsorder, serviceorder och kontaktorder har alla fått egna fält i Epostinställningar. Där du inte fyller i en egen mall använder systemet den förinställda. För att kunna ställa in egna bokningsbekräftelser behöver du admin-rättigheter….

 • 2024-04-12 – nya möjligheter i planeraren mm

  Boka flera tekniker på samma order/tid i planeraren Gör så här: Ändra egen status vid bokning Du kan nu ändra egen status i popupen vid bokningen. Använder ni inte den funktionen visas inte fältet. Egen status används ofta få att ange hur bråttom en order är och vill du börja…

 • 2024-03-14. Ändring startsida för admin, helskärmsläge och nya typer

  Välj startsida som Administratör Har du admin-rättigheter kan du nu välja vilken startsida du vill ha. Tidigare har man med admin-rättighet alltid landat på Gruppinställningar. Klicka på ditt användarnamn och välj din startsida under Inställningar. Från Kontoinställningar kan du också snabbt komma till Gruppinställningarna genom att klicka på Gå till…

 • 2024-02-17. Lägg till fler bilder, boka snabbare, välj filer att bifoga …

  Flera bilder i servicepunkter Du kan du också lägga till flera bilder på en enskild servicepunkt. Boka resurs snabbare Du kan nu hantera bokningar av en resurs utan att klicka på Ändra. Du kan också hantera redan gjorda bokningar. Skicka epost Vi har gjort listan över e-postadresserna som listas när…

 • 2024-02-05. Ny serviceprotokollsinställning att fixa, inaktivera artiklar, snabbt kolla kunduppgifter, egen orderbekräftelse på försäljningsorder …

  Ta bort pris från utskrift av Serviceprotokoll Nu kan du äntligen separera inställningen för pris på utskrifter. Inställningen Ta bort priser från utskrift finns på Arbetsorderinställningar och nu också på Serviceprotokollsinställningar. Ni hittar inställningen under Utskriftsinställningar. Admin-rättighet krävs för att ställa in detta. Inaktivera artiklar Precis som med kunder och…

 • Nyheter 2023-12-15

  Visa stora bilder Ny Serviceprotokollsinställning – Utskriftsinställning – Visa stora bilder. Då kommer bilderna att fylla hela sidan i protokollet.Kräver att ni också valt Visa bilder i inställningen. Bilder på en arbetsorderutskriften fyller alltid en hel sida. Ändra Tilldelad via samlingsfunktionen Nu kan du tilldela och ändra tilldelad via samlingsfunktionen…

 • Nyheter 2023-12-07

  Många nyheter vad gäller utskick av epost denna gång! Skicka meddelande på en arbetsorder hämtar fler kontakter, i inköpsorder hämtas epostadresser enligt ny ordning.
  På serviceorder ser du bifogade filer och flera nyheter …