2024-03-14. Ändring startsida för admin, helskärmsläge och nya typer

Välj startsida som Administratör

Har du admin-rättigheter kan du nu välja vilken startsida du vill ha. Tidigare har man med admin-rättighet alltid landat på Gruppinställningar. Klicka på ditt användarnamn och välj din startsida under Inställningar.

Från Kontoinställningar kan du också snabbt komma till Gruppinställningarna genom att klicka på Gå till adminsidan. Du kan också nå Gruppinställningarna genom att klicka på er logga i övre vänstra hörnet.

Planeraren i helskärmsläge

Maximera din arbetsyta i planeraren genom att klicka på uppåtpilen. Menyn stängs och du får planeraren i helskärm.

Bild 1 – öppna helskärmsläge
Bild 2 – stäng helskärmsläge

Fäll ut menyn igen och frångå helskärmsläget genom att klicka på nedåtpilen (bild 2)

Ordertyper – under utveckling

I Arbetsorder- och Serviceorderinställningarna finns nu en funktion för att ange ordertyper. För att skapa ordertyper krävs admin-rättighet.

Ange ett namn på ordertypen. Välj färg på fältet (1). Färg (2) är textfärg och behöver inte ställas in – än.

Här ser du var Ordertyp finns när du skapar en arbetsorder.

Avtalstyper – under utveckling

Skapa egna avtalstyper för att lättare kunna se vilken typ av avtal som berör ett serviceobjekt. Funktionen är under utveckling. När allt är klart kommer du att se avtalstyp också på order och kundposten.

För att skapa avtalstyper krävs admin-rättighet.

Gör så här:

  1. Gå till Gruppinställningar – Avtalsinställningar för att ange avtalstyperna ni vill använda.
  2. Ange ett namn.
  3. Välj en färg. Systemet ger förslag på färg. Klicka på färgfältet om du vill ändra färgen. Färgen visas som en prick efter namnet på typen.
Skapa era avtalstyper i Avtalsinställningar.

På avtalet finns nu ett nytt fält med en dropdown-lista med dina avtalstyper.

Så här ser det ut på ett serviceobjekt.