Uppdateringar jan-feb 23

2023-02-24

Timer: läs mer här

Kontoinställningar: välj vilka händelser som ska skickas som e-post/SMS.

Tidsrapport: Bytt uttrycket Övrigt till TILLÄGG samt lagt till TID som rubrik.

Tidsrapportinställningar: Lagt till ”Använd statistikfördelning” vilket öppnar två nya fält i Tidsrapport: FÖRDELNING AV DAGENS TIMMAR TILL LÖN (0 H) och FÖRDELNING AV DAGENS TIMMAR (0 H). Ej helt färdigutvecklad funktion.

2023-02-16

Planeraren/Tidsrapport: Ställ in koppling mellan Övrig tid i Planeraren och Tidsrapport genom att ange tidsrapporttyp för Övrig tid i Planerarinställningarna.

2023-02-15

Fortnox-integration: ”Ta med kommentarer”. Välj om Kommentarer i ordrar ska skickas med till Fortnox.

Lager är aktiverat som standard. Rättigheter för lager styr om man kan använda lager.

Kontoinställningar: Ställ in vilka notifikationer du vill ha.

Arbetsorder: Summering av artiklar + arbetstid i detaljvyn och utskrift.

2023-02-10

Serviceorder: Tillagt symbol och val för Ej tillämpbart för servicepunkter.

Gruppinställningar: Rättighetsmallar för användare finns nu listade på startsidan. Ändringar i mallen görs den vägen.

Serviceobjekt: När du lägger till en order från objektet skickas kontaktpersonen med till ordern.

Login: om du har login till flera grupper och får e-post från systemet leder länken e-posten direkt in till gruppen som skickade meddelandet

Lagerinställningar: Reservationsförskjutning (dagar). Ställ in hur många dagar systemet ska kolla efter reserverade artiklar för SO.

Serviceobjekt: I Export/import-funktionen är tillagt antal servicar som ska genereras.

2023-02-05

Serviceobjekt: Bifogade filer på Modellen visas nu också på ett enskilt serviceobjekt. Efter filnamnet visas från vilken modell filerna hämtas. Ex: Manual.pdf (Thermia).

Försäljningsorder: Lagt till Historik.

Lager, transaktionshistorik: Lagt till fält för Transaktionsdatum och Väntande.

Kundregister: Lagt till i Historik så man nu ser vem som laddat upp filer på ett kundkort.

Försäljningsorder: Lagt till generera faktura som pdf. Gäller för grupper som inte har integration med affärssystem.

Kund: underobjekt visas i listan över serviceobjekt.

Serviceobjekt: Long/lat kan importeras via importlista.

2023-01-13

Att göra: Plocklistan visar nu leverantör. Tidigare visades endast huvudleverantör om sådan var angiven på artikeln. Finns flera leverantörer men ingen är satt som huvudleverantör visas endast en av dem. Huvudleverantör behöver då anges. Vilka som har två eller flera leverantörer ser man genom att välja att sortera artikellistan på leverantör. De med två eller fler leverantörer kommer överst i listan.

Planeraren: Sorteringen av resurser är nu densamma som ni angivit i Modulinställningarna/ Arbetsgruppsinställningar.

Tidsrapport: Vill ni kunna ange annat än timmar i Tidsrapporten finns nu en Övrigt-inställning att göra i Modulinställningar / Tidsrapportinställningar. Läs mer i dokumentationen för Tidsrapport.

Planeraren: On-mouse-over visar nu Bokad av nn datum.

Försäljningsorder: Nytt fält för Leveransdatum.

Arbetsorder: Ny inställning i Arbetsorderinställningar: Kräv att egenkontroller är klara för att signera ordern.

Serviceprotokoll: En egenkontroll kan inte signeras om den innehåller ej godkända punkter.