Läcksökning

Läcksökning är en modul som hjälper dig att dokumentera läckor på tryckluftsanläggningar. Du kan också använda modulen för att analysera och beräkna kostnaderna för läckan. Här finns mycket pengar att spara genom att ni sänker era kunders kostnader för energi och elektricitet.

Genom att bjuda in era kunder direkt i systemet så kan de kan ta del av informationen och lättare ta beslut om vilka åtgärder de önskar vidta.

Kontakta supporten om du vill aktivera modulen läcksökning. Modulen hittar du sedan under menyn Funktion.

Lägg till läcka:

Plus

Klicka på +-tecknet.
Ange ett namn på läckan, kund samt eventuellt anläggning.
Klicka på Spara. Välj ett namn som gör att du lätt hittar rätt läckdokumentationen när du ska lägga till fler läckor, t ex datum/årtal och kundens namn.

Ett läcknamn är alltid kopplat till en kund, för att lägga till fler läckor på kunden klickar du bara på läcknamnet.
Vill du ändra namnet klickar du på Ändra längst ner på sidan.

För att lätt hitta en läcka under ett ”läck-namn” kan du välja sortering.

Bild 1.

Klicka sedan på Lägg till läcka.

I mobil: Klicka på +-symbolen nere till vänster. Se pilen på bild 1.

I dator: Klicka på länken Lägg till läcka.
När du lagt in en läcka kommer knappen Lägg till läcka att finnas längst ner på sidan, under alla dina dokumenterade läckor.

Ta en bild på läckan med din mobil. Bilden laddas upp automatiskt. Det går också att ladda upp bilden från en dator.

Bild 2.

Fyll i fälten. Fält som måste fyllas i är markerade med *.

För flera av fälten finns färdiga förslag (se bild 2) men passar dessa inte skriver du bara in det som saknas. Dina egna uttryck sparas och du hittar dem längst ner i listan.

Glöm inte spara.

Bild 3. Förklaring symboler.

När du utfört de nödvändiga åtgärderna klickar du på den blåa bocken. Ett fält öppnas där du kan ange åtgärd. Läckan markeras som åtgärdad genom att en bock läggs över fotot och fältet Åtgärd läggs till. Se bild 4.

Bild 4.
Analys

Bild 5.

Klicka på Analys längst ner på sidan för att skapa en analys av kostnader för läckagen.

Standard/normal-värden är redan ifyllda – se bild 5. Ändra dessa så de stämmer med de aktuella uppmätta värdena.

Väljer du att bocka i Ignorera fixade, tar analysen alla dokumenterade läckor.
Annars tar analysen bara de läckor som inte har blivit reparerade (årgärdade) i analysen.

Klicka på Uppdatera.

En graf visar vad man tjänar på att åtgärda läckorna och hur mycket läckaget kostar per år, månad och dag. Längst ner finns en summering av samtliga läckor under samma namn. Bland annat finns en summering av slösad energi i kWh och läckt CO².

Senast uppdaterad 20 mars 2023

Hittade du vad du sökte i artikeln?

Fler artiklar i ämnet

Behöver du hjälp?
Vi hjälper dig.
Kontakta supporten