Nyheter 2023-10-24

Underartiklar

När du vill skapa ”paket” av artiklar kan du använda funktionen underartiklar.

I dagsläget visas underartiklar på arbetsordrar men arbete pågår så att underartiklar ska komma upp på alla typer av ordrar.

Börja med att lägga till underartiklar på en artikel.

På artikelposten ser du om artikeln har underartiklar och om artikeln förekommer som underartikel och var.

Här ser du i vilka artiklar artikeln finns som underartikel.

Om en artikeln består av en eller flera underartiklar visas underartiklarna när du lägger till artikeln på en order. Priser på underartiklarna visas inte på ordern.

Underartiklarna visas inte för kundanvändare på offerter. Om kundanvändaren däremot går in på ordern visas de.

Exempel på order med artiklar med underartiklar

Utskrift protokoll – servicepunkter

Bilder uppladdade under servicepunkter hamnar sist i protokollet med information om till vilken servicepunkt de hör.