Uppdateringar 23-07-11 juli – bryta ut uppdrag på AO mm

Ny funktion på Arbetsorder – bryt ut uppdrag

Vill du bryta ut ett uppdrag från en arbetsorder, t ex om du inte blev klar med ett uppdrag men vill fakturera de övriga, klickar du på symbolen i övre högra hörnet (1) för det uppdrag du vill bryta ut. Du får en fråga om du vill detta (2) och när du klickar ja skapas en ny arbetsorder på just det uppdraget.

Även för Serviceorder finns denna symbol nu. Vi har bytt ut det röda krysset.

Snabbt byta typ av licens på användare

Genom att logga in med ert admin-konto kan du snabbt ändra en användares licens/status till Extern eller Läsanvändare. Klicka på användarnamnet så kommer de olika valmöjligheterna upp.

Uppdatera länkade serviceobjekt

Lagt till en checkbox för att kunna välja alla objekt.

Filter

Vi har sett över filterfunktionen så nu har du fler möjligheter att begränsa din sökning, t ex söka på taggar eller välja datumintervall. Vi åtgärdade också buggen i Spara som favorit.