Uppdateringar 2023-08-18

Användarrättigheter

För att snabba upp inställningar av användarrättigheter kan ni nu klicka i Full för att markera samtliga rättigheter i en funktion. Väljer ni sedan att klicka ur en eller flera rättigheter avmarkeras också Full.

Offert

Nu kan du välja att skriva ut prisförslag (Skriv ut prisförslag) eller offert (Skriv ut). Kräver användarrättighet.

Avtal

För att aktivera funktionen automatisk fakturagenerering krävs organisationsnummer och faktureringsepost på kunden.

Tidsrapport

Nu ser du ”röda” dagar också i Tidsrapporten. Dagarna är också markerade med grönt.

Kontaktorder

Tidsåtgång från kontaktorder läggs till automatiskt i din tidsrapport.
Klicka på Lägg till kontaktpunkt, fyll i, klicka på Lägg till. Klart!

Nu blir det lättare att hålla ordning på sitt konto.
Ändring i admin-funktionen

Du som är admin kommer bara att behöva ett konto i fortsättningen. Den som skapar en ny grupp blir automatiskt admin och kan själv ge användarna i sin grupp admin-rättigheter men inte ta bort sig själv som admin. Admin-konton räknas som en användare och debiteras. Det kommer inte att innebära någon förändring i pris för de allra flesta av er då ni ju i dagsläget har ett admin- och ett användarkonto.