Uppdateringar 17 maj

Serviceprotokollinställningar – Ta bort priser från utskrift

Välj om priser ska visas på utskriften av serviceprotokollet (pdf). Förvalt är att priser inte visas.
Inställningen aktiveras under Gruppinställningar – Utskriftsinställningar.

Helgdagar i kalendern

Systemet känner av vilket språk du valt i dina kontoinställningar och hämtar just det landets helgdagar till Kalendern.

Felanmälan

Det har tillkommit ett nytt kommentarsfält på felanmälan. Kommentarer på felanmälan visas inte för inloggade kundanvändare.

Behöver du ta bort en undergrupp?

OM undergruppen används i integration måste den först tas bort manuellt från integrationen. Därefter kan du ta bort undergruppen i Serviceprotokoll.

Egendefinierade fält på Serviceorder

På samma sätt som för arbetsorder går det att skapa egendefinierade fält på serviceorder.

Timer-ändring

Timern räknar numera påbörjad kvart som hel kvart. Tidigare tog timern närmaste kvart. Vi har också ändrat så att enheten för en rese/kilometerartikel används istället för som tidigare kilometer/km.