2024-06-16 – Lättare att välja rubriker, flerval egenkontroll,

Vilka kategorier vill du se?

Välj vilka kategorier som ska visas som rubriker i listvyerna genom att markera i listan. Vill du ta bort en kategori avmarkerar du kategorin.

Har du sett att vi fyllt på med kategori-val? Senaste tillägget är ”Skapad av” och i AO och SO kan du välja att era egendefinierade fält ska visas.

Flerval i Egenkontroll?

Genom att markera flervalsalternativet när du skapar en egenkontroll öppnar du för möjligheten att välja flera alternativa svar i en egenkontroll.

Läs mer om flerval i egenkontroller.

Planerat har fått samma placering

Planerat-datum har fått samma plats på Arbetsorder som på Serviceorder, dvs i vänsterspalten.