Timer

Med timerfunktionen kan du enkelt registrera och hålla koll på restid, arbetstiden, övertid och kilometer för olika ordrar. Starta klockan och låt den sköta uträkningen!

Vilka möjligheter du har beror på vilka inställningar ni gjort i Timerinställningar för kilometer, restid, arbetstid och övertid. Man väljer artiklar från sitt artikelregister. Har ingen inställningar gjorts visas inte timern alls. Se mer under Information för administratörer.

För att övertidsregistrering ska fungera måste du ha arbetstider inlagda i dina användarinställningar. För att ställa in det krävs admin-rättigheter.

Så snart du startar en timer visas det genom ett rött utropstecken ihop med timersymbolen. Siffran över utropstecknet visa hur många Ej avslutade timers du har. En Ej avslutad timer är ännu inte kopplad till en order. Läs hur du gör det under Koppla en timer till en arbetsorder.

Timersymbolen ser du i övre högra hörnet (på en dator).

Så här ser du timern på en mobil enhet (klocksymbolen i mitten).

Klicka på ”fönstret” med de fyra rutorna så fälls menyn ut.

Klicka på timer-symbolen för att registrera kilometer samt starta eller stoppa klockan för din arbetstid eller övertid. En ny flik fälls ut.

På skärmdumpen saknas fält för övertid då detta inte ställts in för just denna timer.
För resa
 1. Ange mätarställning när du påbörjar din resan. 
 2. Klicka på Påbörja resa. 
 3. Vid framkomst. Fyll i aktuell mätarställning. Slutmätarställningen kommer sedan att finnas ifyllt vid start av nästa resa.
 4. Klicka på Avsluta resa.

För arbete
 1. Klicka på Påbörja arbete. 
 2. När du är klar klickar du på Avsluta arbete. 

Vill du ta bort en resa eller arbetstid av någon anledning klickar du på röda krysset. Dom du tagit bort kommer att finnas kvar på listan med alla timers med notering Borttagen.

Vill du se historik för alla timers och noteringar eller ändra en timer klicka på texten Avslutade timers. Du kan ändra tider och kilometer – om den inte är kopplad till en order. Här ser du också till vilken order en timer är kopplad.

Koppla en timer till en arbets- eller serviceorder så här:
 1. Välj order som timern ska kopplas till. Du behöver inte öppna den, dvs klicka på Ändra.
 2. klicka på Timern.
 3. Klicka på den arbetstid/kilometer som gäller utförd order så öppnar sig ett popup-fönster.
 4. Klicka på Ja.
 5. En ny popup kommer upp. Välj till vilket uppdrag du vill koppla timern. Vilka val som kommer upp beror på vilka inställningar ni gjort för att t ex redovisa tid på en arbetsorder.
Exempel när ni har Arbetsorderinställning ”Visa Övriga artiklar”.

Uppgifterna hamnar, som standard, under rubriken Artiklar men ni kan ställa in att arbetstiden/kilometer läggs under rubriken Tid istället. Kräver admin-rättigheter.

Vilka artiklar som används för restid, arbetstid, övertid och kilometerersättning ställs också in med admin-rättigheter. Har du din arbetstid inlagd läggs eventuell övertid automatiskt in på ordern.

Vill du ändra på en timer klicka på Avslutade timers. Detta ändrar inte i kopplingen till eller tiden på en order.

Information till administratörer

Logga in med ert adminkonto för att ställa in vilka artiklar som ska vara standardartikel (artikelnummer) för kilometerkostnad, restid, arbetstid och övertid för timern under Timerinställningar.

Är detta inte inställt ser ni inte timern.

Har ni ställt in Artikelinställningen ”Separera tidsrapportartiklar” läggs arbetstiden/kilometer under rubriken Tid istället. 

Senast uppdaterad 23 maj 2024
Hittade du vad du sökte i artikeln?

Fler artiklar i ämnet

Behöver du hjälp?
Vi hjälper dig.
Kontakta supporten