Tilldela

Generellt

I rättigheter för en användare kan du ställa in om en användaren endast ska se tilldelade ordrar, kunder mm eller alla.

För att kunna se Planeraren måste teknikern ha rättigheten Tilldela under Planeraren.

Tilldela order

Genom att boka en tekniker på ordern via Hantera bokningar eller i Planeraren tilldelas teknikern också ordern.

Tar du bort bokningen tas inte tilldelningen bort.

Kugghjulet visar att det finns val att göra

I listlägena klickar du på kugghjulet för att tilldela en order. Det är endast här kan du ta bort en tilldelning på en order. Är det flera ordrar som ska tas bort eller byta tilldelad kan du använda samlingsfunktionen.

Siffran bredvid denna symbol anger hur många som tilldelats ordern. Denna symbol syns endast om du är i detaljvyn.

Tilldela via Kontoinställningar

Klicka på ett användarnamn och välj Ändra användarinställningar. För att ändra dessa inställningar krävs admin-rättigheter.

I kontoinställningarna kan du välja:

 • Tilldela automatiskt sig själv nyskapade ordrar
  För dig som är ensam tekniker
 • Tilldela automatiskt sig själv ändrade ordrar
 • Visa inte i Tilldela
  Bra om användaren är en administratör eller inte en fysisk person. Användaren kommer då inte upp i några Tilldela-listor.

Tilldela tekniker till kunden

Genom att Tilldela en tekniker en kund kommer alla ordrar och felanmälningar automatiskt att tilldelas denna tekniker.

Du behöver ha rättigheten att Tilldela under Kund.

Gör så här:

Alt 1: Gå in på kunden, scrollar längst ner och klicka på Tilldela. En meny med alla användare i gruppen öppnas. Välj användare och klicka på Klar.

Alt 2: Välj listvy (knappen med tre vita streck) i kundregistret, klicka på kugghjulet och välja Tilldela i listan.

En notifikation skickas till användaren med informationen att hen tilldelats en kund.

Användaren kommer nu automatiskt att tilldelas och få notifikation om alla ordrar och felanmälningar som berör kunden.

För att ta bort teknikern från en kund gör du på samma sätt men klickar ur bocken i listan över användare. En notifikation skickas till användaren om att hen inte längre är tilldelad kunden.

Tilldela anläggning

Längst ner på en anläggning, klickar du på Tilldela för att tilldela anläggningen till en tekniker. Alla ordrar lagda på anläggningen kommer att tilldelas teknikern.

Ändra flera tilldelade ordrar

Behöver du ändra tilldelad tekniker på många ordrar samtidigt, t ex när någon slutar och en ny medarbetare tar vid, görs det enklast via samlingsfunktionen.

Samlingsfunktion

Så här ser symbolen ut.

Funktionen finns på arbetsorder, serviceorder, kund och anläggning.

 • Sök först fram befintlig tekniker genom att välja listvyn.
  Klicka på kategorin Tilldelad i rubriken. Så här väljer du vilka kategorier som ska visas i listvyn.
 • Skriv in namnet i sökfältet.
 • Klicka på samlingssymbolen.
 • Markera alla poster som ska ändras. Det gör du enkelt genom att klicka på teknikerns namn eller annan parameter (det kan vara kundens namn, ort, anläggning osv.).
 • I dropdown-listan under TILLDELADE väljer du den som ska tilldelas. Klicka på Lägg till.

På samma sätt kan du välja att ta bort tilldelad genom att klicka på Ta bort.

Meddelande om tilldelad order

Du får alltid en notifikation i systemet via ”bjällra”-symbolen.

I Kontoinställningar, som du når genom att klicka på ditt användarnamn, kan du ställa in om du vill ha notifikationer via e-post eller sms ang dina tilldelade ordrar. Detta kräver inte admin-rättighet

Senast uppdaterad 14 mars 2024
Hittade du vad du sökte i artikeln?

Fler artiklar i ämnet

Behöver du hjälp?
Vi hjälper dig.
Kontakta supporten