1. Hem
  2. Resursplanering
  3. Egna bokningstyper

Egna bokningstyper

Vill du använda egna typer för bokningar i Planeraren?

Denna funktion är till för dig som vill kunna skilja olika typer av arbete och ordrar åt i Planeraren.

Genom att tilldela en färg åt varje typ kan du snabbt identifiera vilken typ av arbete en bokning avser. Färgen visas som en kant till vänster om bokningen ihop med statusfärgen.

När du använder denna funktion ignoreras standardtyperna i systemet (order, övrig tid, sjuk, semester, etc.), så du måste ange alla varianter som behövs.

Order eller Övrig tid?

Du kan välja om en bokningstyp ska vara Order eller Övrig tid. Om det är Övrig tid stängs listan med ordrar.

Hur Övrig tid ska anges i tidsrapport ställer du som vanligt in i Planerarinställningarna under rubriken Övrig tid. Om du t ex anger att Övrig tid ska anges som ”normal” kommer alla bokningstyper som du markerar som Övrig tid att anges som normal i tidsrapporten.

Funktionen är därför inte optimal ihop med Tidsrapport då den inte går att koppla ihop med de olika tidstyperna i tidsrapporten.

”Visa alltid beskrivning”

Genom att i Planerarinställningar markera Visa alltid beskrivning kan beskrivningsfältet användas för fritext.

Gör så här för att skapa bokningstyper:

Gå till PlanerarinställningarnaBokningstyper (kräver admin-rättighet).

  1. Ange ett namn för typen.
  2. Välj en färg för randen.
  3. Välj en textfärg.
  4. Markera i rutan om listan med ordrar ska öppnas i planeraren. Se bild 2.
  5. Är typen en Övrig tid lämnar du rutan tom. Se bild 3.
Bild 1. Bokningstyperna lägger du till i Planerarinställningarna. Markera kryssrutan om typen är en Order. Lämna tom om det är Övrig tid.
Bild 2. När du valt att markera kryssrutan i inställningarna för en bokningstyp öppnas listan med ordrar.
Bild 3. När du inte markerat kryssrutan för en bokningstyp visas endast beskrivningsfältet.
Så här ser det ut i Planeraren. Teknikern här har färgen sandgul och till vänster ser man vilken typ av order eller övrig tid det gäller.

I vilken ordning ligger färgerna/typerna?

Kalender från vänster: status / bokningstyp / ordertyp */ teknikerfärg som det stora fältet.
Resurs från vänster: bokningstyp / ordertyp* / status som det stora fältet.

I det förvalda läget ligger fälten så här:
Kalender från vänster: status / ordertyp* / teknikerfärg som det stora fältet.
Resurs från vänster: ordertyp* / status som det stora fältet.

Inställningsmöjligheter för visning av färgerna i Planeraren

Planerarinställningarna – Vyinställningar kan du styra om du vill använda bokningstypernas färger som bakgrundsfärger istället för standardfärgerna.

Väljer du denna inställning skriver det över standard-inställningarna som teknikerns färg som bakgrund i Kalender och orderstatusen i Resurs. 

  •  Visa bokningstyp som bakgrundsfärg
Bokningstypens färg är här svart och Visa egendefinierad status som textfärg är aktiverad. I den undre bokningen finns en egendefinierad status vilket du ser av den gröna texten.

Du kan även behöva ta hänsyn till inställningen ”Visa egendefinierad status som textfärg” när du väljer färger och om ni använder ordertyper.

*Om ni valt att använda ordertyper. Läs mer mer om Ordertyper.

Senast uppdaterad 9 april 2024

Hittade du vad du sökte i artikeln?

Fler artiklar i ämnet

Behöver du hjälp?
Vi hjälper dig.
Kontakta supporten