1. Hem
  2. Integrationer
  3. Felmeddelande i Visma

Felmeddelande i Visma

Artikel kan inte flyttas över till Visma

En ändring har gjorts när det gäller längd på artikelnummer i Visma. Vill ni använda artikelnummer som är längre än 16 tecken behöver en uppdatering göras i er Visma-installation. Kontakta oss för hjälp.

Max-längd på artikelnummer i Visma är 40 tecken.

Felaktig kontrollsiffra

Organisationsnumret stämmer inte. Är det en svensk kund måste momsregistreringsnummer i Visma vara formaterat som ett svenska organisationsnummer (ex. 000000-0000). 

Kan ej hitta angiven resultatenhet

Felet kan bero på att information saknas i Visma Administration. Kontrollera att Resultatenheten finns upplagd Visma Administration, samt att fältet Resultatenhet i Visma Administration och koderna i Serviceprotokoll stämmer överens.

Kan ej hitta angiven artikel

Kontrollera att artikelnummer i Serviceprotokoll finns upplagd som artikel i Visma Administrations artikelregister. 

Felaktig sträng

Undersök om det eventuellt finns för många tecken i ett adress-fält. Max är 35 tecken.

För många decimaler

I Visma Administration kan man definiera hur många decimaler som ska vara tillåtna. Detta gör man under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Artiklar/Lager – Enheter. Här kan nya enheter läggas till eller befintliga redigeras för att tillåta decimaler.

The remote server returned an error: (400) Bad Request

Kopplingen mellan serviceprotokoll och Visma har tappats av någon anledning. Enklast är att göra om kopplingen i serviceprotokoll.
Gör så här:
Logga in med admin-kontot.
Klicka på Visma-integrationen.
Klicka på Ta bort (längst ner på sidan).
Gör sedan om integrationen med Visma.

Efter uppdatering av Visma kan vi inte skicka till Visma

Det är vanligt att filen ”Adk.dll” inte hittas efter uppdatering av Visma. Filen kan ha bytt plats eller blivit uppdaterad i senaste versionen och då behöver det göras justeringar på installationen på er server. Har ni en ansvarig för er server be hen om hjälp. Om inte kontakta oss så hjälper vi till. Detta kräver att vi får access till er server.

Externa länkar

Felmeddelande Visma administration

Lista på felmeddelanden från Visma

Senast uppdaterad 26 april 2024
Hittade du vad du sökte i artikeln?

Fler artiklar i ämnet

Behöver du hjälp?
Vi hjälper dig.
Kontakta supporten