1. Hem
  2. Serviceorder
  3. Servicekollisionsintervall

Servicekollisionsintervall

Serviceobjekt som ligger på samma anläggning kan slås ihop till en (1) serviceorder med hjälp av servicekollisionsintervallet. Intervallet anger hur många dagar det får variera mellan serviceordrar för att de ska slås ihop till en. Detta för att slippa åka till samma anläggningen flera gånger med korta intervall.

Servicekollisionsintervall sätts på Anläggningen.

På den här anläggningen har man ställt in 30 dagar.

Exempel: Om en service infaller 2023-08-15 och servicekollisionsintervallet är satt på 5, så kommer servicar som skall göras mellan 2023-08-10 och 2023-08-20 att läggas ihop till samma tillfälle.

Du får upp denna popup med frågan om du vill slå ihop dessa servicar. Svarar du nej är varje service fortsatt en egen order. Svarar du ja läggs serviceobjektet ihop på en order.

Ett servicekollisionsintervall på 0 dagar medför att inga serviceordrar på anläggningen blir hopslagna.

Ange standardvärde

Du kan ange ett standardvärde, antal dagar, i Gruppinställningar – Modulinställningar -Anläggningsinställningarna. Då kommer antalet dagar automatiskt att läggas till på nya anläggningar. Värdet kan ändras på en enskild anläggning utan att det påverkar standardinställningen.
Kräver admin-rättighet.

Ändra servicekollisionsintervall?

Ändrar du på värdet (antal dagar) kommer inte servicar som redan har genererats att påverkas, utan bara nya och service du ändrar på (t ex planerat datum) att slås ihop.

Vill du ändra servicekollisionsintervallet på flera anläggningar samtidigt klickar du på samlingsfunktionssymbolen i anläggningsregistret. Läs mer om hur du gör här.

Senast uppdaterad 6 februari 2024
Hittade du vad du sökte i artikeln?

Fler artiklar i ämnet

Behöver du hjälp?
Vi hjälper dig.
Kontakta supporten