Nyheter 2023-11-20

Serviceobjekt

Samlingsfunktion

Ny samlingsfunktion. Kunna ange och ändra antal serviceordrar som ska genereras på flera serviceobjekt samtidigt efter utförd service.
Har ni många serviceobjekt är det lämpligt att använda sökfunktionen och ange ett filter innan ni klickar på samlingsfunktionssymbolen.

Avtal

Nytt fält tillagt – Kundens ordernummer.

Försäljningsorder

Här har vi lagt till information om från vilken Felanmälan en försäljningsordern är genererad.