Nyheter 2023-12-07

Inköpsorder – Skicka e-post

Knappen Skicka e-post på en inköpsorder hämtar först leverantörens epost, om inte det finns hämtas epostadress till kontaktperson hos leverantören och om det inte heller finns tas epostadressen ni angett i Inköpsorderinställningar.

Ny inställning för e-post

Under Epostinställningar kan du nu välja att skicka med alla bifogade filer på ett serviceprotokoll när du epostar det.

På offert kan du fortsatt välja vilka filer som ska bifogas. Planen är att det ska fungera så på alla ordrar så småningom.

Serviceorder

Se bifogade filer när du utför en serviceorder

När du utför en serviceorder ser du bredvid serviceobjektet om och vilka bifogade filer som finns på objektet. Så här ser den symbolen ut. Klicka på symbolen så visas miniatyrer av de bifogade filerna. Klicka på miniatyren så öppnas den i större version.

Ta bort Serviceorder

Det går att ta bort en serviceorder så länge det inte finns ett protokoll kopplat till ordern. Ett serviceprotokoll skapas så fort du klickat på Utför service.

Arbetsorder

Ordernummer

När du skapar en arbetsorder utifrån ett serviceprotokoll kommer arbetsordern att få serviceprotokollets nummer + en siffra. T. ex. 518-1. 

Ta bort

I samlingsfunktionen för arbetsordrar finns nu en Ta bort-knapp så du snabbt kan ta bort flera arbetsordrar samtidigt.

Välj kontaktperson att skicka meddelande till

När du skickar meddelande på en arbetsorder listas kontaktpersoner från ordern, kunden, anläggningen och “faktureras annan kund”. Epost-adress och namn visas i en lista när du sätter markören i fältet för epost.

Lager/Inköpsorder

När du till ett lager beställer bristande läggs på ordern till antalet artiklar som fattas upp till beställningspunkten. Dvs har du satt beställningspunkten till 10 och har 8 i lager så beställs 2 på Inköpsordern.