2024-02-05. Ny serviceprotokollsinställning att fixa, inaktivera artiklar, snabbt kolla kunduppgifter, egen orderbekräftelse på försäljningsorder …

Ta bort pris från utskrift av Serviceprotokoll

Nu kan du äntligen separera inställningen för pris på utskrifter. Inställningen Ta bort priser från utskrift finns på Arbetsorderinställningar och nu också på Serviceprotokollsinställningar. Ni hittar inställningen under Utskriftsinställningar.

Admin-rättighet krävs för att ställa in detta.

Inaktivera artiklar

Precis som med kunder och objekt kan man nu inaktivera artiklar. Detta alternativ väljer du om artikeln inte kan tas bort för historikens skull (dvs den har använts på ordrar) och om den inte ska ersättas med annan artikel.

Anledning till inaktiveringen kan (valfritt) anges i popupen.

Statistik

Vi har ändrat hur datum hämtas när du väljer datumintervall i Statistik, från 00:00:01 till 23:59:59, så det nu är mer logiskt.

Snabbt ändra kundens uppgifter på arbetsorder

När du valt kund på en arbetsorder kan du snabbt kontrollera kundens uppgifter genom att klicka på pennan. Då öppnas ett fönster där du kan kontrollera och ändra uppgifter snabbt.

Skapa egen orderbekräftelse?

Taggar för att skapa en egen orderbekräftelsemall på försäljningsorder hittar du i artikeln om utskriftsmallar.