1. Hem
  2. Smarta funktioner
  3. Egna utskriftsmallar

Egna utskriftsmallar

INFORMATIONEN ÄR FORTFARANDE UNDER ARBETE.

Vad är en utskriftsmall?

Genom att skapa en egen dokumentmall (.docx) i Word kan du styla era utskick precis som ni vill ha dem, med logga, bakgrunder, sidfot mm samt välja vilken information som ska tas med.

Utskriftsmallen laddas upp under Gruppinställningar under respektive Modulinställning. För att ladda upp egna .docx-mallar krävs admin-rättigheter.

I dagsläget kan du ladda upp mallar för dessa funktioner:

  • Serviceprotokoll
  • Egenkontroll (laddas upp i Arbetsorderinställningar)
  • Offert
  • Försäljningsorder – orderbekräftelse
  • Arbetsorder

En popup öppnas där du väljer mall för ditt utskick så du har fortsatt möjlighet att välja standardmallen systemet skapar. (Gäller EJ när du klickar på en egenkontroll på ett serviceprotokoll.)

Ang egenkontroll

Du kan ladda upp flera mallar för egenkontroller. Ladda upp en i taget. På varje egenkontroll kan du sedan bestämma vilken mall som ska användas för utskriften.

Taggar som kan användas

För att skapa mallen och få med den information du vill ha på utskriften använder och väljer du bland taggarna.

Taggarna skrivs inom en klammerparentes {} där du vill ha dem i ditt dokument.

Saknar du en tagg för mallen du ska skapa meddela oss vilken tagg du saknar.

Taggar för t ex artiklarna på ordern eller servicepunkter måste läggas i en egen tabell. Denna tabell får inte ingå i annan tabell.
Detta gäller allt som ska listas

Taggar för Arbetsorder

TaggGer denna information:
{OrderNo}Ordernummer
{Customer}Kund
{Facility}Anläggning
{CustomerOrderNo}Kundens ordernummer
{CostCenter}Kostnadsställe
{ContactName}Kontaktperson på ordern
{ContactTitle}Kontaktperson på ordern Titel
{ContactEmail}Kontaktperson på ordern Epost
{ContactMobilePhoneNo}Kontaktperson på ordern mobilnummer
{ContactPhoneNo}Kontaktperson på ordern telefonnummer
Sektionen för ”uppdrag”
{Assignments} Under denna tagg finns {Articles}, {Measures} och information om serviceobjektet
{ArtNo}Artikelnummer
{Description}Artikelbeskrivning
{Unit}Enhet
{Amount}Antal
{Discount}Rabatt
{Price}Pris
{TotalPriceIncVat}Pris inkl moms per artikel/artiklar
{StoragePlace}Lagerplats

Taggar för Serviceprotokoll och Serviceorder

TaggGer denna information:
{PerformedServices}* Taggen gör att du får all information för ett objekt samlat så ha alltid med denna.
{OrderNo}Ordernummer
{Date}Datum utförd
{Date+365}Datum utförd + 365 dgr. Används om du vill ha 1 års giltighet på protokollet.
{PerformedBy}Utförd av
{LatestEditBy}Senast ändrad av
{Customer}Kund
{CustomerOrderNo}Kundens ordernummer
{CostCenter}Kostnadsställe
{Facility}Anläggning inkl adress om adress. Finns ingen adress på anläggningen hämtas kundens fakturaadress.
{AddressRow1}Adress från fält 1
{AddressRow2}Adress från fält 2
{PostalCode}Postkod
{AddressPlace}Ort
{AddressCountry}Land
{AddressProvince}Provins
{ContactName}Kontaktperson namn
{ContactTitle}Kontaktperson titel
{ContactEmail}Kontaktperson epost
{ContactMobilePhoneNo}Kontaktperson mobil
{ContactPhoneNo}Kontaktperson telefon
{ServiceObject}Serviceobjektet
{ServiceObjectSerialNumber}Serviceobjektets serienummer
{ServiceObjectModel}Modellen
{ServiceObjectMachineNumber}Serviceobjektets maskinnummer
{ServiceObjectComment}Kommentar på serviceobjektet
{ServiceObjectnamn}Ytterligare information från Infomall, varje ”namn” i mallen läggs i en tagg. Exempel: namn i mallen ”oljenivå” blir taggen {ServiceObjectoljenivå}.
{ServiceCheckPoints}Servicepunkterna
{ServiceCheckPointLabel}Servicepunkternas värde
{ServiceCheckPointDescription}Beskrivning på punkten dvs texten under frågetecknet.
{ServiceCheckPointStatus}Status
{ServiceCheckPointValue}Värde
{ServiceCheckPointComment}Kommentar på servicepunkten
{TotalPriceIncVat}Totalpriset inklusive moms per artikel/artiklar
{SignatureImage} Bild på signaturen infogas
{SignatureClarification}Namnet på den som signerat/Utförd av
Så här ser vår enkla protokollsmall ut.

Taggar för Egenkontroll

TaggGer denna information:
{Name}Namn på egenkontrollen.
{OrderNo}Ordernummer
{Customer}Kund
{Facility}Anläggning
{Date}Datum
{SelfChecks}Egenkontroll
{ContactName}Kontaktpersons namn
{ContactTitle}Kontaktpersonens titel
{ContactEmail}Kontaktperson epost
{ContactMobilePhoneNo}Kontaktperson mobil
{ContactPhoneNo}Kontaktperson telefon
Taggarna för själva egenkontrollen
Läggs i en egen tabell
{Name}Punktens namn
{Description}Beskrivning på punkten dvs texten under frågetecknet.
{IsValid}Godkänd Yes/No
{Status}Status
{Value}Värde som du angett på punkten
{Comment}Kommentar på en enskild servicepunkt
{Comment}Innehåll i kommentarsfältet längst ner i egenkontrollen. Läggs utanför tabellen med själva egenkontrollen.
Signaturen
{SignatureImage}Bild på signaturen
{SignatureClarification}Namnförtydligande/Utförd av
Här ett exempel med några taggar inlagda och som visar hur man lägger taggar för artiklar i en tabell.

Taggar för Offert

OBS! Uppdragets taggar är inte helt klara. Summering av pris saknas bl a. Kommer inom kort.

TaggGer denna information
{OrderNo}Ordernummer
{YourReference}Er referens
{OurReference}Vår referens
{CustomerName}Kund
{CustomerNo}Kundnummer
{Facility}Anläggning
{DeliveryDate}Leveransdatum
{ServiceObject}Serviceobjekt
{ValidUntil}Giltig till (datum)
{PaymentTerms}Betalningsvillkor, antal dagar
{DeliveryAddressRow1}Adress från fält 1
{DeliveryAddressRow2}Adress från fält 2
{DeliveryPostalCode}Postnummer/postkod
{DeliveryAddressPlace}Postadress
{DeliveryAddressProvince}Region
{DeliveryAddressCountry}Land
{Description}1. Ger offertbeskrivningen om taggen ligger separat.
2. Om taggen ligger inne i tabellen ihop med taggen för serviceobjekt ger det uppdragets beskrivning.
3. Artikelbeskrivning, om taggen ligger ihop med taggen Articles.
{Articles}Artiklar
{ArtNo}Artikelnummer
{TotalPriceIncVat}Pris inkl moms per artikel/artiklar
{Description}
{Amount}Antal
{Unit}Enhet
{NetPrice}Nettopris
{Price}Pris
{Discount}Rabatt
{OrderTotalPrice}Ordersumma
{OrderTotalVAT25%}moms
{OrderTotalPriceWithVAT25%}Ordersumma inkl moms
{Namnet på ett egendefinierat fält}Hämtar innehållet i ett egendefinierade fält. Skriv mellan taggarna namnet på ditt egendefinierade fält exakt som du namngett det i Offertinställningar.
Exempel:
Namn: Mitt egna fält
Tagg: {Mitt egna fält}
Bild som visar hur uppdraget och artiklarna läggs i tabeller.

Uppdraget läggs i en egen tabell uppbyggd som på bilden här. Färgen i huvudet är bara ett exempel. I uppdragstabellen läggs en tabell för artiklar. Ligger Uppdragstabellen inne i en annan tabell hämtas inte artiklarna, så var noga med tabellernas placering.

Övrig tid/artiklar läggs i en egen tabell som i exemplet nederst i bilden.

Taggar för försäljningsorder – Orderbekräftelse

TaggGer denna information
{OrderNo}Ordernummer
{OrderDate}Orderdatum
{Customer}Kund
{AddressRow1}Adress från fält 1
{AddressRow2}Adress från fält 2
{PostalCode}Postnummer
{AddressPlace}Ort
{AddressCountry}Land
{AddressProvince}Provins
{CustomerNo}Kundnummer
{CustomerOrderNo}Kundens ordernummer
{Facility}Anläggning
{ContactName}Kontaktpersonens namn
{ContactTitle}Kontaktpersonens titel
{ContactEmail}Kontaktpersonens e-post
{ContactMobilePhoneNo}Kontaktpersonens mobilnummer
{ContactPhoneNo}Kontaktpersonens telefonnummer
{YourReference}Er referens
{OurReference}Vår referens
{DeliveryDate}Leveransdatum
{PaymentTerms}Betalningsvillkor, antal dagar
{Status}Status
{Articles}Artiklar
{ArtNo}Artikelnummer
{TotalPriceIncVat}Pris inkl moms per artikel/artiklar
{Description}Beskrivning
{Unit}Enhet
{OrderedAmount}Beställt antal
{RestAmount}Resterande antal
{DeliveredAmount}Levererat antal
{Price}Pris
{Discount}Rabatt
{TotalPrice}Brutto totalt
{OrderTotalPrice}Ordersumma
{OrderTotalPriceWithVAT25%}Ordersumma inkl moms
{OrderTotalVAT25%}moms
{Namnet på ett egendefinierat fält}Hämtar innehållet från egendefinierade fält. Skriv mellan taggarna namnet på ditt egendefinierade fält exakt som du namngett det i Försäljningsorderinställningar.
Exempel:
Namn: Mitt egna fält
Tagg: {Mitt egna fält}
Senast uppdaterad 10 april 2024

Hittade du vad du sökte i artikeln?

Fler artiklar i ämnet

Behöver du hjälp?
Vi hjälper dig.
Kontakta supporten