2024-02-17. Lägg till fler bilder, boka snabbare, välj filer att bifoga …

Flera bilder i servicepunkter

Du kan du också lägga till flera bilder på en enskild servicepunkt.

Boka resurs snabbare

Du kan nu hantera bokningar av en resurs utan att klicka på Ändra. Du kan också hantera redan gjorda bokningar.

Skicka epost

Vi har gjort listan över e-postadresserna som listas när du klickat på Skicka epost/SMS lite tydligare. Du ser namn på kontaktpersonen ihop med kundens eller anläggnings namn. Listan sorteras på kontaktpersonens förnamn.

Välj filer att bifoga

Nu kan du välja vilka filer som ska skickas med även på Arbetsorder och Serviceorder, precis som tidigare i Offert. Markera filerna du vill bifoga.

För att detta ska fungera behöver du ha inställning under Gruppinställningar – Epostinställningar ”Ta med uppladdade filer vid sändning”.

Referens till Fortnox

Skapa ett egendefinierat fält och sätt en fast referens på en anläggning. Referensen flyttas med som referens i Fortnox.
Läs hur du gör här.

Vill du skapa egna typer för bokningar i Planeraren?

Denna funktion är till för dig som vill kunna skilja olika typer av arbete och ordrar åt i Planeraren.

Genom att tilldela en färg åt varje typ kan du snabbt identifiera vilken typ av arbete en bokning avser. Färgen visas som en kant till vänster om bokningen.

Läs mer om bokningstyper.

Ta bort egendefinierade fält

Ta bort ett egendefinierat fält genom att klicka på röda krysset i över högra hörnet. Fältet behöver alltså inte längre sättas som ”Borttaget”. Historiken för använda fält finns kvar.

Även borttagna egenkontroller försvinner nu ur listan – även om de har använts.